Yazılarım

Derlemeler

hırsların, yarışların, tasaların kaldığı yerde 
tam anlatının kaldığı yerde başlayacak şiir ...