Çok önemli olmasına rağmen iletişimi konuşmanın belirlediğini düşünürüz.Oysa ikili  bir iletişimde beden dilinin etkisi %55, vurgu, tonlama, ses tonunun etkisi %35, söylediklerimizin içeriğinin etkisi sadece %10dur.Örneğin; 'efendim' kelimesinin söylenişini düşünün.Aynı kelimeyi farklı tonlamalarda değişik anlamlarda kullanabiliriz;
                              soru anlamına gelebilir
                              kızgınlığı belirtebilir
                             konuya gelelim demek olabilir.

Beden dilini iyi kullanmamız veya iyi taklit etmemiz, iş  başarımızı mutlaka etkiler Duygularınız beden dilini etkilediği gibi, beden dilinizde duygularınızı etkiler.Hiç uykunuz yokken uzanırsanız uykunuz gelir.Gülümseyip omuzlarınızı dik tuttuğunuzda kendinizi daha iyi hissettiğinizi göreceksiniz.Üzüntü, korku, mutluluk, tiksinme gibi duyguları gösteren beden dili tüm dünyada aynı iken, öğrenilmeyle elde edilen beden dili ülkesine göre farklılık gösterir.Beden dili yaşamın çok içindedir.Eğer bölgeleri öğrenir, hangi hareketin nasıl bir anlam ifade ettiğini çözersiniz, karşınızdaki ile ilgili bir çok ip ucu yakalayacağınız gibi, kendi vücut dilinizi iyi kullanırsanız, insiyatifi elinize geçirmede, liderliğinizi pekiştirmede, etkinliğinizi artırmada önemli bir katkısı olacaktır.Siz karşınızdaki kişiye yakınlaştıkça, işaretlerin sayısı da, aranızda gelip giden enformasyonun(bilginin) miktarı da yükselir.Yavaş yavaş yeni bir yelpazeye yayılmış veriler elde edersiniz Bunların çoğu da ilk birkaç saniye içinde verilip alınmış şeylerdir.

İNSANLAR kalıcı izlenimlerinin %90'ını ilk 30 saniye içinde edinmektedir.
Karşınızdaki kişi ile uyum sağlamak, karşınızdaki kişiyle karşılıklı güven ve uyum sağlamak, özellikle ilişkinin başlangıç aşamasında çok önemlidir.Karşıdaki kişinin bizimle iş yapması için özellikle bize inanması gerekir.Bize inanç duymaları, aramızda bir güven bağının var olduğuna ikna olmaları şarttır.Bu güveni şu yolla sağlayabiliriz;

                          1.   İletişim
                          2. Açıklık

Bir mesaj şunlardan oluşur;
                   Ne söylendiği                    SÖZ (kelimeler ve cümleler)
                  Bunun nasıl söylendiği   MÜZİK(ses tonu, vurgusu vs.)
                  Sözsüz işaretler                DANS, MİMİKLER (beden hareketleri, ya da dili)
Uyum sağlamak için müşterinin, ya da karşımızdaki kişinin SÖZ, MÜZİK, DANS ını aynalamak (davranışlara karşı davranış geliştirmek ) ve ona uymak gerekir.

SÖZSÜZ UYUM BECERİLERİ;

DANSI AYNALAYIP UYMAK.Bütün vücut uyumu- karşıdaki kişinin duruş biçimine bürünmek, karşıyla uyum sağlamak.
YÜZ İFADELERİ; Kişinin yüzünü nasıl kullandığı, örneğin                                           gülümsemek, kaşlarını kaldırmak vb...
JESTLER; El kol ve başla yapılan anlamlı davranışlardır.Pek belli etmeyen  hareketlerle  karşıdaki kişinin  jestlerinin aynısını yapmak 
SOLUMA; Kendi solumanızın temposunu ve derinliğini                             karşınızdaki kişininkine uydurmak.
ÇAPRAZ UYUM; Kendi hareketinizin bir yönünü, onun davranışının bir yönüne uydurmak.Örneğin odada dolaşan kişinin adım temposunda, ayağınızla tempo tutmak.

SÖZEL UYUM BECERİLERİ ;

Kelimelerin aynalanması (karşıya uygun kelimeler kullanmak ) ve uyumlanması şu şekilde olur.
              Ses tonu,
              Ses inceliği veya kalınlığı,
              Yüksek yada alçak ses,
              Konuşma temposu,
              Cümleyi kuruş biçimi.
 
AÇIKLIK :

Açıklık bir hizmet durumuyla ilgili olduğu düşünülen gerçeklerin ve duyguların ortaya serilmesi demektir.Bunu geliştirmenin en iyi yolu adım adım gelişmektir.Birden bire açılmak, güvensizlik, kuşku ve utanç yaratabileceği gibi komik de olabilir. 

ALTIN KURALLAR;

GÜLÜMSEYİN      -Dünyada sizinle birlikte gülümser

GÖZ TEMASI SAĞLAYIN     -Bunu sürenin %75 inde yapın.Az yaparsanız kuşku yaratır ya da heyecanlı gözükürsünüz.Fazla yaparsanız, tehditkar gözükür çekingenlik yaratırsınız.

El sıkışın   -El sıkışırken otoriteyi karşınızdakine vermeyin.Güçlü görünmek için de karşınızdakinin elini fazla sıkmayın.

Kişisel alana fazla girmeyin  -Unutmayın ki farklı kültürlerde farklı standartlar vardır.

Aranızda masa olmamasına dikkat edin   -Masa iletişimi azaltır, otoriteyi artırır.Yuvarlak, dikdörtgen, kare masalarda yapılan toplantıların etkileri de farklı olur Fikir almak veya katılım istiyorsanız yuvarlak masa, otorite altında toplantı yapacaksanız dikdörtgen masa, kısa ve öz toplantılar için kare masayı tercih edin

Avuçların kullanımı tam bir otorite oyunudur.Aşağı çevirin söylediğiniz kelime güçlenir.Yukarı çevirdiğinizde olumluluk artar emir isteğe dönüşür.

Karşınızdakine  önem verdiğinizi göstermek için dinlerken başınızı çok hafif yana yatırın ve başınızla hafif tasdikleyerek dinleyin.

Söz,müzik ve dansı aynalayın karşınızdakinin hareketleriyle belli etmeden uyum lanın bu karşınızdakini rahatlatacaktır.

Görünüşünüzden gurur duyun, iyi gözükmek önemlidir.

Gözler ve göz bebekleri her şeyi anlatır.Karşınızdakinin göz bebeklerinin büyümesi istekliliği ve olumluluğu, küçülmesi ise isteksizlik ve olumsuzluk yaklaşımı belirtir.

Yalanla ilgili ipuçlarını iyi değerlendirin, konuşmaların belli yerinde yapılan ağız kapama, burunla oynama, yaka çekiştirme gibi hareketler size ipucu verebilecek hareketlerin başında gelir.

Oturma durumunuz iletişimin gidişini belirler.Karşı karşıya oturmak bir rekabet duygusu oluşturabilir.Eğer aynı yöne bakma şansına sahipseniz iletişiminiz de artar.Bağımsız oturuş iletişimi yok eder...                                             

 

 

Paylaş: